Glamdea

KKK VÄÄRTUSED JA MISSIOON

Kallavere Keskkooli väärtusteks on olla: usaldusväärsed, avatud koostööle, loovad, kriitilise mõtlemisega, analüüsivad, ratsionaalsed, elukestvale õppele orienteeritud. Missiooniks on luua võimalused iga õppija ja koolipere liikme arengu toetamiseks; kujundada väärtushinnanguid ja valmisolekut iseseisvaks eluks arvestades individuaalseid võimeid; jätkata eestikeelse hariduse andmist Maardu linna üldhariduskoolina; olla Maardu linna mitmekultuurilises keskkonnas eestikeelse haridus- ja kogukonnakeskuseks.