Huvitegevus

Kallavere Keskkoolis toimub huvitegevus alates septembrist-maikuuni, leidub nii tasuta kui tasulisi huviringe. Septembrikuus toimuvad ühe nädala vältel avatud huviringid, mille raames on õpilastel võimalik külastada kõiki koolis pakutavaid tasuta ja tasulisi huviringe, et endale sobivaimad ringid välja valida. Täpsem huviringide ajakava selgub septembri lõpuks.