Pikapäevarühm

    Pikapäevarühm toimub 1.-3. klassile E-R peale ainetundide lõppemist üks akadeemiline tund. Pikapäevarühma tunde viivad läbi klassijuhatajad või pikapäevarühma õpetaja. Pikapäevarühma tunni eesmärk on tegeleda koduste tööde tegemisega ja vajadusel õpilünkade parandamiseks