Pikapäevarühm

    Pikapäevarühm toimub 1.-3. klassile E-R peale ainetundide lõppemist üks akadeemiline tund. Pikapäevarühma tunde viivad läbi klassijuhatajad või pikapäevarühma õpetaja. Pikapäevarühma tunni eesmärk on tegeleda koduste tööde tegemisega ja vajadusel õpilünkade parandamiseks.
    Pikapäevarühma tundides osalemiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus. Avalduse leiab kooli dokumentide alt.