Vastuvõtt ja lahkumine

Vastuvõtueeskiri

Avaldused

Avaldus Kallavere Keskkooli õppima asumiseks asub leheküljel www.sisseastumine.ee

Avaldus ettevalmistusklassi astumiseks

Avaldus 1.klassi astumiseks

Avaldus Kallavere Keskkooli astumiseks

Avaldus pikapäevarühma vastuvõtuks

Avaldus koolist lahkumiseks (põhikool)

Avaldus koolist lahkumiseks (gümnaasium)

Õppetööst vabastamise taotlus

Õppetööks vajaminevate asjade nimekiri

Vajalike töövahendite nimekiri õpilastele 2.-12. kl