Vastuvõtt ja lahkumine

Vastuvõtueeskiri

Avaldused

Avaldus Kallavere Keskkooli 1.-9. klassi ning 11.-12. klassi õppima asumiseks asub leheküljel www.sisseastumine.ee

Avaldus Kallavere Keskkooli eelkooli astumiseks asub leheküljel www.sisseastumine.ee

Avaldus pikapäevarühma vastuvõtuks

Avaldus koolist lahkumiseks (põhikool)

Avaldus koolist lahkumiseks (gümnaasium)

Õppetööst vabastamise taotlus

Õppetööks vajaminevate asjade nimekiri

Vajalike töövahendite nimekiri õpilastele 2.-12. kl