Kooli ajalugu

Maardu lastele on kirjatarkust jagatud üle saja aasta. 1863. aastal sai Jõelähtme kiriku õpetajaks Paul Loppenowe, kelle eestvõtmisel avati mitmeid külakoole. Esimest kooliõpetust Maardu mõisa lastele jagati Paju talus. Edaspidi andis mõisnik Paju talu maad koolmeistrile tasuta kasutada.

1865. aastal valmis Kallavere koolimaja, mis kandis siis Kallavere 5-klassilise algkooli nime. Nimekirjas oli üle 70 õpilase, õpiti kolmes klassiruumis, kusjuures lastega tegeles kaks õpetajat ja kooliteenija.

1931/32. õppeaastast töötas kool Kallavere 6-klassilise algkoolina.

Kui Kallaveresse hakati ehitama Maardu Keemiakombinaadi elamurajooni, oli sinna vaja uut koolimaja. 1957. aastal valmis praegune hoone, mis algselt kandis Maardu keskkooli nime. Õppetöö toimus nii eesti kui vene keeles, kusjuures ülekaalus olid eesti rahvusest õpilased. Koos Maardu elanikkonna kiire kasvuga kasvas õpilaste arv ning 1964. aastal avati Maardus keskkooli uus maja (praegune Maardu Põhikool). Vanasse majja jäid algklassid ja Maardu õhtukeskkool.

1987/88. õppeaastal avas uksed veel kolmaski koolimaja, Maardu keskkool (praegune Maardu Gümnaasium). 1964. aastal avatud kooli jäid ainult vene keelt kõnelevad lapsed. 1989. aastal taasavati 1957. aastal valminud koolihoones eesti õppekeelega kool, Kallavere Põhikool, mis alates 01. septembrist 2000. aastal muutus Kallavere Keskkooliks.

Alates 2021. aasta sügisest õpetatakse Kallavere Keskkoolis 1. klassist kolmes keeles keelekümblust ning alates 2022. sügisest alustab lisaks tavagümnaasiumile tööd ka e-gümnaasium, mille kaudu on võimalik Kallavere Keskkooli õppima asuda mistahes Eesti- või maailma nurgast.