Üldtööplaan

Kallavere Keskkooli üldtööplaani üldeesmärgid 2023-2024. õppeaastaks:

  • Õpilaste eesti keele oskuse parendamiseks lisatundide pakkumine
  • Töötaja sisseelamise programmi arendamine
  • Koolivormi juurutamine