Olulised viited noorele

Lasteabi

Helistada saad: +372 116111

 • Telefonile vastatakse igal ajal;
 • helistamine on tasuta;
 • helistaja jääb anonüümseks;
 • kõned salvestatakse.

Vestelda chatis: https://www.lasteabi.ee/meist/saada-kiri/


Veebikonstaabel

Milliste muredega veebikonstaablite poole pöörduda?

 • Kui soovid politseilt nõu
 • Kui sul on seadusi puudutavaid küsimusi
 • Kui soovid saata politseile vihjet või teadet
 • Kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all
 • Kui oled sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks
 • Kui soovid teatada seksuaalsest või muust väärkohtlemisest

Soovitav on saata oma küsimus või kiri ühele veebikonstaablile, mitte kõikidele korraga. Enamlevinud küsimused ning vastused on välja toodud nõuannete rubriigis.

Politsei kiiret sekkumist vajavatel juhtudel tuleb helistada 112.

Veebikonstaablite eesmärgiks on nõu andmine, ise nad süütegusid ei menetle. Kui tead, et soovid esitada politseisse avaldust, siis selle kohta leiad täpsema informatsiooni siit.

Veebikonstaablite kontaktid

Andero Sepp

Jana Frolova


Vihjeliin

Mis on vihjeliin?

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist – laste seksuaalne väärkohtlemine, laste kaubitsemine (inimkaubandus). Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid välja selgitamata ja salvestamata.

Kaebuste esitamine

Igaühel on õigus esitada kaebus, kui tema arvates Vihjeliini teenuse osutamisel on rikutud tema õigusi.

 • Kaebuse saab esitada veebilehel oleva teavitusvormi kaudu, märkides sisuks – Muu.
 • Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, tagasiside saamise soov ja kontaktandmed.
 • Kaebust, mis ei sisalda kaebaja kontaktandmeid, ei menetleta.
 • Kaebusele vastatakse Vihjeliini meeskonna nimel.
 • Kaebusele vastatakse niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul.
 • Kui kaebaja ei ole rahul Vihjeliini meeskonna nimel edastatud vastusega, on kaebajal õigus pöörduda MTÜ Lastekaitse Liit poole adresseerides kaebuse e-maili aadressile liit@lastekaitseliit.ee.
 • Sel juhul menetleb kaebust MTÜ Lastekaitse Liit juhatus koos Vihjeliini projektijuhiga.
 • Igaühel on õigus pöörduda kaebusega sõltumatu järelevalveasutuse, sh Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse.

Oluline lugemine