Õpilasesindus

Kallavere Keskkooli õpilasesinduse koosseis 2023/2024 õppeaastal:

President Ramil Viirsalu
Liikmed: Lisette Kõressaar
Kätriin Marinel Naar
Tristan Eric Münter
Elvira Novatskaja
Valeria Kortšina
Daniil Võssakov
Joonas Viidemaa

Tristen Pani