Eelkooli astumine

Tule eelkooli!

Eelkooli ootame sügisel 2023. lapsi, kes alustavad kooliteed 2024. aastal.
Kallavere Keskkool on oluliselt uuendanud eelkooli programmi. Me usume, et kaasaegsem lahendus on lapsevanematele logistiliselt mugavam ja aitab lasteaia lastel kooliga paremini kohaneda.
Kaks korda kuus ootame Teie lapsi kooli mitte õhtuti, nagu varem, vaid hommikul kell 8.00. Eelkool kestab korraga neli tundi, samuti saavad lapsed koolis süüa ja seejärel saavad nad naasta lasteaeda või vanemad neile järgi tulla ja koju viia.
Kui soovid rohkem teada saada, siis ootame lapsevanemaid kooli infokoosolekule 13. septembril kell 18.00, kus tutvustame eelkooli uuenenud programmi. Samuti tutvume kooli juhtkonna ja teeme vanematele juba Stuudiumi lühikoolituse ja kontod, mida kasutavad kõik kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad ning vaatame koolimajas ringi.
Soovi korral saab koha peal esitada eelkooli avaldusi, kuid neid on võimalik saata juba praegu või ka hiljem digitaalselt aadressile: kool@kallavere.ee

Avaldus ettevalmistusklassi astumiseks

Peatse kohtumiseni!

Küsimuste korral: huvijuht@kallavere.ee, oppejuht@kallavere.ee

Kallavere Keskkool