Õppenõukogu

Õppenõukogu tööplaan 2023/2024

KuupäevTeemaKinnitamise vorm
NovemberI trimestri õppe tulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramineÕppenõukogu
MärtsII trimestri õppe tulemuste kokkuvõtted, tugimeetmete määramineÕppenõukogu
Juuni1.-8., 10.-11. klassi lõpetamine, üleviimine järgmisesse klassi ja täiendava õppetöö määramine (Klassijuhatajad)Õppenõukogu
Juuni9., 12. klassi lõpetamine, täiendava õppetöö tulemused (Klassijuhatajad)

2023/2024 põhieesmärkide täitmisest, kokkuvõte õppeaastast, huvitegevusest, tugiteenustest (direktor, õppejuht, huvijuht, sots.pedagoog, ainekomisjonide esimehed)

Uue õppeaasta eesmärkide püstitamine (Direktor)

2024/2025 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine (Õppejuht)
Õppenõukogu
August2023/2024 õppeaasta lõpetamine, õpilaste üle viimine järgmisesse klassi (Klassijuhatajad)
2024/2025 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine (Direktor)
Õppenõukogu