Kallavere Keskkooli uus direktor

Kallavere Keskkoolis alustab alates 02. oktoobrist 2023 tööd uus direktor. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja § 50 lg 1 p 7, Maardu linna põhimääruse § 48 lg 5 alusel ning arvestades Kallavere Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks moodustatud konkursikomisjoni otsust ning Maardu linnapea Vladimir Arhipovi ettepanekut, kinnitati kooli uueks direktoriks 5. septembri 2023 otsusega Maike-Mai Aag, kes alustab uues ametis 02.10.2023.

Edu meie uuele direktorile tema vastutusrikkas ametis!

Loe veel: