Soome keel Kallavere Keskkoolis

Septembrist 2022 hakkas soome keelt teise võõrkeele ehk B-keelena õpetama neli uut kooli. Kokku õpetab soome keelt B-keelena täna Eestis 9 kooli.

Eesti koolis on tavaks õppida kohustuslikult vähemalt kahte võõrkeelt. Riikliku õppekava järgi on koolidel võimalus õpetada (eesti õppekeelega) põhikoolis esimese (A) võõrkeelena kas inglise, prantsuse, saksa või vene keelt. Põhikooli riiklik õppekava võimaldab õpetada põhikoolis teise võõrkeelena ükskõik millist võõrkeelt, arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove.

Kui eelmise kevadeni õpetas teise võõrkeelena soome keelt viis kooli (Tallinna Ühisgümnaasium, Pärnu Ülejõe Põhikool, Koidula Gümnaasium, Viljandi Kesklinna Kool, Viljandi Gümnaasium), siis sellest õppeaastast otsustasid soome keele kasuks ka Saue Riigigümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium ja Kallavere Keskkool.

Saue Riigigümnaasiumi õppejuht Oliver Hoole sõnul soovib kool vastu tulla õpilaste huvile tundma õppida soome keelt ja kultuuri, pakkudes neile võimalust vahetada välja oma senine põhikoolis valitud teine võõrkeel. „Lõime sellise võimaluse, kuna õppijate huvi keelte osas on palju laiem kui seni Eesti koolides teise võõrkeelena levinud vene keel. Esimesel õppeaastal saab vahetada senise võõrkeele just soome keele vastu, kuna leiame, et naaberriigi keelt võiksid osata rohkemad eestimaalased. Loodame, et saame tulevikus teha koostööd ka Soome koolidega ning et meie soome keelt oskavad õpilased aitavad kaasa Eesti-Soome suhete hoidmisele ja arendamisele.“

“Neli uut soome keelt õpetavat kooli on meie jaoks tõeliselt suur ja rõõmus uudis,“ tõdes Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi, „Geograafilisest lähedusest hoolimata ei ole keelesilla olemasolu iseenesestmõistetav. Soome ja Eesti ei ole teineteise jaoks ükskõik, mis teised riigid ega isegi ükskõik, mis teised naabrid. Ühenduse hoidmine ja tugevdamine on tähtsam kui iial varem. Keel on meie vanim ühine nimetaja. Lisaks on sugulaskeelt hea osata juba ainuüksi selleks, et iseendast paremini aru saada.“

Lisainfo: Soome Instituudi programmijuht Liina Ergma, +372 524 8840, liina.ergma@finst.ee

Soome keelt teise võõrkeelena hakkas õpetama veel neli Eesti kooli

 

Loe veel: