Laste ja perede komisjon

Maardu linnavalitsuse juures töötab alates 2022. aastast Laste ja perede komisjon. Komisjoni koosolekud toimuvad kord kuus. Komisjonis toimuv on konfidentsiaalne.

Vanematel on õigus pöörduda oma lastega seotud probleemidega komisjoni poole. Samuti on koolil võimalus komisjonile esitada lahendamiseks laste ja peredega seotud küsimusi.

Kontaktisik on Aleksandra Kalistratova 606 0734, aleksandra.kalistratova@maardu.ee

Komisjon on loodud selleks, et täita kohaliku omavalitsuse ülesannet oma tegevuses lähtuda lapse õigusi ja heaolu tagavatest põhimõtetest, töötada välja ja rakendada lapsi ja peresid toetavaid ning riske ennetavaid ja vähendavaid meetmeid ning koguda pidevalt vajalikku teavet oma laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta. Kõik need ülesanded aitavad tagada lastekaitseseaduse eesmärki – kehtestada lapsi väärtustav, nende arengut soodustav ja heaolu ning huvisid toetav keskkond.

Loe veel: